fxxx.club desi uncale with vabi enjoying. https://hqsexvideos.net/ http://pornpals.club/ coed gets cock on mycollegerule.
moved here https://www.desixnxx.club china sex upornhd.online

Ülkemizde Eğitim Sistemi

Ülkemizde eğitim sistemi 12 yıl zorunlu eğitim olmak üzere 3 kademeye ayrılmıştır. Bunlar ilkokul(1,2,3,4), ortaokul(5,6,7,8) ve lise(9,10,11,12) olarak düzenlenmiştir.

0 293

Ülkemizde Eğitim Sistemi özgür ve sorgulayan bir sistemdir. Kadın ve erkek fark etmeden her insan 12 yıl eğitim görmek zorundadır. Ülkemizde eğitim ve öğretim sistemi, kademelerden oluşur. Farklılıklara saygı duyan, bireylerin; dil, ırk, din ayrımı gözetmeksizin insanların eşit bir şekilde yaşadığı, Türkiye’nin sanat, bilim, dil, din alanında gelişimine katkı sağlayan, baskıcı yasaklar toplumundan uzak özgür insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bir çocuk 6 yaşından itibaren ortalama 13-20 yıl eğitim ve öğretime devam eder. İlkokul öğrencilerinde mesleki eğitime veya öğrencilerin ilgi alanları ile becerilerine yönelik eğitime ağırlık  verilir.

  • Okul öncesi (Kreş-Anaokulu)
  • İlköğretimin birinci kademesi (İlkokul)
  • İlköğretimin ikinci kademesi(Ortaokul)
  • Ortaöğretim (Lise)
  • Yüksek öğretim(Üniversite-Yüksek Lisans)

Eğitim Kademeleri

Okul Öncesi (Kreş-Anaokulu)

Öğrencinin ilkokula hazırlanması için hazırlık niteliğinde verilen eğitimdir. Zorunluluk yoktur.

İlköğretimin Birinci Kademesi (İlkokul)

66 ay ve üzeri çocuklar ilkokula gitmek zorundadır. İlkokula başlama yaşı beş buçuktur. Veliler okula başlamasında bir sakınca olup olmadığını doktorlara sorarak rapor alabilir. Okula başlamaya uygun olan öğrenciler internet üzerinden otomatik olarak adreslerine yakın okullarda birinci sınıfa, eğitime başlayabilir. İlkokul öğrencilerine hafifletilmiş müfredat ile eğitim verilir. 2. sınıftan itibaren İngilizce, 4. sınıftan itibaren ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri zorunlu olarak okutulmaya başlanır. Ayrıca dersleri görsel ve işitsel bir müfredat ile  görürler.

İlköğretim İkinci Kademesi(Ortaokul)

İlkokul kaydı gibi, internet üzerinden elektronik olarak kayıtlar yapılır. Ortaokul, öğrencilerine  sivil toplum ve demokratik devlet anlayışıyla eğitim süreçlerinde karar değiştirme hakkı tanır ve özgür bir birey olmalarına fırsat verir. Ortaokullarda seçmeli ders olarak veli ve öğrencinin isteğine, tercihine bağlı olarak ders seçme hakkı vardır.

Ortaöğretim (Lise)

  1. sınıf sonunda yapılan TEOG ile öğrencinin gideceği okul belirlenir. Bu sınav ortaokulda görülen derslerden oluşur. TEOG sınavı 2014 yılında yapılmaya başlamıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren TEOG sınavı kaldırılıp, yerine LGS  yapılmaya başlanmıştır. TEOG yerine adrese yakın liseye yerleştirme sistemi gelmiştir. Anadolu ve Fen Lisesine gitmek isteyen öğrencinin sınav puanına bakılarak okula kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir. Okulun istediği puanı alan öğrenciler, istediği Fen ya da Anadolu Lisesine kayıt yaptırabilir. Devamsızlık 9,10,11. sınıflarda 10 gün, 12. sınıflarda ise 45 gündür. 12. sınıflar üniversite sınavına hazırlandığı için ek süre  tanınmıştır.

Yüksek Öğretim(Üniversite)

YKS üniversite sınavının yeni adı olup, YGS ve LYS sınavları yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen sistemin adıdır. Adaylar 3 ayrı oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavına girer.

1.Oturum: Temel Yeterlilik Testi

2.Oturum: Alan Yeterlilik Testi

3.Oturum: Yabancı Dil Testi olarak geçmektedir.

Öğrenciler 1. oturuma girmek zorundadır. 1. oturumdan geçen öğrenciler, 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanır.

Üniversite eğitimi, fakülte eğitimidir. Üniversitenin manası, kütüphanenin etrafına toplanmış binalardır. Bilginin en çok kazanıldığı yerdir. Üniversite fakülte ve yüksekokul olarak ikiye ayrılır. Fakültelerin 4 yıl eğitim süresi olurken, yüksekokullarda ise çoğunlukla ticaret ve meslek liselerine yönelik olarak 2 yıl eğitim süresi olur. Üniversitede atılma yoktur. Öğrenciler istekleri doğrultusunda üniversite eğitimlerini dondurabilirler. Üniversitede öğretim almanın 3 dalı vardır. Birinci öğretim, ikinci öğretim ve açıktan öğretimdir. Birinci öğretim, gündüzleri ders işleyen yapıdadır. İkinci öğretim, akşamları ders işleyen yapıdadır. Açıktan öğretim, internet üzerinden öğrencilerin izlediği videoları takip eden yapıya sahiptir. Halk arasında harç olarak bilinen katkı payı ücretini 1. öğrenimdeki öğrenciler ödememektedir. Ancak 2. öğrenimdeki ve açık öğrenimdeki öğrenciler ödemektedir.

Ayrıca  yapılan değerlendirmelerde, hak kazanan öğrenciler aylık 150 tl geri ödemesiz yardım almaktadır. Üniversite öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından durumu, öğrenci kredisi adı altında aylık 400 tl ödeme yapılmaktadır. Öğrenci kredisi dahilinde ödeme alan öğrencilerin, okulları bittikten sonra krediyi geri ödemeleri gerekmektedir.

Cevaplayın

Yorum Formundan Önce Not

hotdesivideos old daddy destroy young twink. pron https://www.watchersweb.club
htps://regbeegtube.com onlychicas.net