fxxx.club desi uncale with vabi enjoying. https://hqsexvideos.net/ http://pornpals.club/ coed gets cock on mycollegerule.
moved here https://www.desixnxx.club china sex upornhd.online

Eğitimde Gen Dönemi!

34 yıllık Gen Koleji yeni okullar açarak, eğitime daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

0 313

Tüm okullarında geleceğin yenilikçi bilim adamlarını, mühendislerini, tasarımcılarını, yazılımcılarını, mimarlarını ve sanatçılarını yetiştirdiklerini belirten GEN Eğitim Kurumları Genel Müdürü Erol Boy, “Proje tasarımı ve yönetiminde en önemli kıstasımız ve Eğitimde Gen Dönemi! adı altında öğrencilerin daha başarılı olmalarını hedefliyoruz; çocuklarımızı global bir vizyonla geleceğin mesleklerine hazırlarken, bu projelerin her anlamda donanımlı, meraklı, duyarlı ve çağdaş bireyler olmalarına hizmet etmesini sağlamaktır.” diye konuştu. 

GEN Koleji olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına hangi projelerle hazırlandınız? Projeler şu an hangi aşamadalar? Daha çok hangi alana yönelik projeler gerçekleştiriyorsunuz?

GEN Koleji, 21.yüzyılda kurulmuş, gelecek nesil eğitim programı sunan, öğrencisine insancıl yaklaşım gösteren; çağdaş, yenilikçi ve başarı odaklı kimliğiyle öne çıkan bir okuldur. GEN Koleji’ne özgü geliştirdiğimiz proje temelli “Gelecek Neslin Eğitim” modelinde öğrencilerimize uyguladığımız Gen Haritası ile onların bireysel yetenek-ilgi-öğrenme şekillerini tespit ediyor, bu doğrultuda kurgulanan GENÇ Yetenekler Programı’nda öğrencilerimizin gelişimini çok yönlü sağlıyoruz.”

GEN + DAHA

“Öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerileri ve Endüstri 4.0’a hazır olan bireyler olarak yetişmeleri hedefiyle kurguladığımız GEN+More kapsamında gerekli öğrenme, uygulama ve deneyimleme ortamları yaratıyoruz.

Proje temelli eğitim programımızın yapıtaşları; öğrencilerimize farkındalık kazandırma, tasarım, finans okuryazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, zamanı iyi yönetme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk alma ve iş birliği içinde çalışma metotları oluşturuyor. Projelerimiz; STEAM çalışmaları, eğlenceli deneyler, Endüstri 4.0 çerçevesinde robotik, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut bilişim gibi yeni kavramlar ve robotik-kodlama atölyeleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, girişimcilik, teknolojiyi üretme ve doğru kullanma becerileri odağında kategorize oluyor.”

Bilimsel çalışmalardan sosyal sorumluluğa ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen projeleriniz hazırlık sürecinden bahsedebilir misiniz? Projeler hazırlanırken hangi kıstaslara önem veriliyor?

GEN Koleji proje tasarlarken Endüstri 4.0’a uyum sağlayabilecek, teknolojiyi her alanda tasarlayan, geliştiren, üreten ve üretilen teknolojiyi kullanabilen öğrenciler yetiştirirken, problem çözmeye odaklı projeler tasarlıyoruz.

GEN Koleji, öğrencilerinin problemleri doğru tanımlayan, çözümü için yenilikçi fikirler üreten, çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanabilen bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor. Bu anlamda, GEN Koleji’nde uyguladığımız projelerde öğrencilerimiz mentor eğitmenleriyle birlikte kuluçka merkezinde girişimcilik eğitimi alabiliyor. G-Arena seminerlerine katılıyor ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştiriyorlar.

Projelerin okul iklimine etkileri ve kazanımları neler?

GEN Koleji’nin proje temelli iklimi kapısında girer girmez hissedilmektedir. Öğrencilerimizin proje çalışmalarından kazandıkları beceri ve edindikleri deneyimlerinin okul başarılarındaki ve sosyal hayatlarındaki gelişimlerine olumlu etkisini her daim gözlemliyoruz.

Projeler kuruma ve öğrencilere neler katıyor?

GEN Koleji’nde öğrenciler haftaya sanat ya da sporla başlıyor. Öğrencilerimizin hafta boyu akademik derslerin yanı sıra sanat, spordaki yeteneklerini geliştirebileceği sağlıyor, onları çok yönlü geliştiriyoruz.
Öğrencilerimize gelişmiş ve araştırmacı bir teknolojik ortam sunmak, her zaman her konuda meraklı olmalarını sağlamaktayız. Onlara dünyanın kapılarını açmak ve proje temelli bir eğitim modeliyle “yaparak öğrenme” sistemlerini benimsemeleri üzerine çalışıyoruz.
Yeni Nesil veya Dijital Yerliler olarak tanımladığımız öğrencilerimize, evrensel değerler aşılayan, bilginin yanı sıra iletişim ve yaşam becerilerini kazandıran ve bilişim toplumunda üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir eğitim programı sunuyoruz.

 

PROJELERLE ÖĞRENCİLERE FARKLI İMKANLAR SUNULUYOR

Projeler hangi aşamalarda? Sonuçları nasıl değerlendiriliyor?
Kendilerini gerek sosyal gerekse çağın gelecek ihtiyaçlarına uygun şekilde, çok yönlü beceriler ve projelerle geliştirmiş öğrenciler hem Türkiye hem dünyanın her yerinde ön plana çıkıyor. Bizler de öğrencilerimizi bu odakta ve geniş bir yelpazede tam donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz. GEN+More kapsamında, öğrencilerimiz geleceğin kodlarını bugünden yazıyor.

Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz kodlama derslerinde, kod dilini öğreniyor, kodlayabiliyor, hayal edip üretebiliyor. Üretkenliği koda dönüştüren yeni nesil becerileri öğrencilerimize bugünden kazandırıyor onları hayata bir adım önde başlatıyoruz.
STEAM çalışmalarımızda bu ay atık ve sanatsal malzemeleri kullandık.
Öğrencilerimiz, STEAM derslerinde yer alan LEGO Modelleme veya Atık malzemeler ile gerçekleştirdiği çalışmalarda elektrikli araba, buldozer, kuş vb. farklı modeller yaratarak, fen bilgisi dersinde gördükleri kazanımlarla ilişkili tasarım çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Bunu gerçekleştirirken STEAM’in tüm alanlarındaki; Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Mekanik ile ilişkili bilgi ve becerilerini kullanıyorlar. GEN+More programımız kapsamında iki haftada bir uygulanan STEAM projelerinde geçen ay sanatsal malzemeler ve led ışıklar ağırlıklı olarak listemizde yer alıyordu. Lisede üretilen ışıklı ve özel çizimli panolarımız okulumuzun bu yılki Yeni Yıl Panayırı’nda görücüye çıktı.

GEN Koleji öğrencileri Koruncuk Vakfı ile birlikte “YENİ YILDA PARLAYAN KALPLER” projesini gerçekleştirdi.

Öğrencilerimizin Yeni Yıl Temasıyla oluşturduğu STEAM projeleri, Fotoğraf Sergisi ve daha nice birbirinden özel Ürün ve Atölye Çalışmaları yine Yeni Yıl Panayırımızda ziyaretçileriyle buluştu. Velilerimiz tarafından  ilgi gösterilen panayırdan sağlanan gelir, GEN Koleji öğrencilerinin KORUNCUK Vakfı ile gerçekleştirdiği “Yeni Yılda Parlayan Kalpler” projesine bağışlandı. Öğrencilerimizin Koruncuk Vakfı ile ortak gerçekleştirdiği “Yeni Yılda Parlayan Kalpler” projesi kapsamında, öğrencilerimiz okulumuzda düzenlenen Panayırdan  edilen gelirle korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve gençlere destekte bulundular. Eğitimde gen dönemi başladı. Eğitimde gen dönemi başladığından beri öğrencilerin başarısı daha fazla arttı.

“Eğlenceli Bilim Paketi” projeleri her öğrenciye özel olarak hazırlanıyor.
Bilim paketindeki materyalleri kullanarak laboratuvarda yıl boyunca müfredatta yer alan konularla ilgili deneylerin yapılması, öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanıyor. Bu çalışma ile öğrencilerin fen ve doğa konularına karşı ilgi ve meraklarını artırmak amaçlanıyor. Yenilenebilir Enerji Eğitim setleri ile öğrencilerin temiz enerjinin üretiminin tüm safhalarını gözlemlemesi sağlanıyor.

Öğrencilerde bu konuyla ilgili farkındalık uyandırmak başta geliyor. Öğrencilerin rüzgar tribünleri, güneş enerjisi ile çalışan paneller, hidrojen yakıt ile çalışan araçlar tasarlayarak temiz enerji kaynağı yaratması hedefleniyor.

GEN STEAM Eğitim Kitleri 

Gen Steam Eğitim kitleri ile öğrencilerin yenilikçi düşünmeleri ve yaratıcı fikirleri hayata geçirmeleri hedeflenmektedir. Kitler Legolarla uyumlu,DC motor vs içeren, öğrencilerin okulda ve evde kullanımına uygun, mobil cihaz ile rahatlıkla kodlanabilen, uzaktan kontrol edilebilen ürünlerden oluşuyor. Öğrenciler bu kitlerle her dönem 2, yılda toplam 4 proje gerçekleştiriyor. Projeler ilgili sınıf seviyesindeki fen ve matematik dersi kazanımları dikkate alınarak hazırlanıyor.
Ayrıca, Dünya’da 50 farklı ülkede uygulanan ve Legolarla modelleme öğrencilerimiz yıl içinde düzenli olarak atık malzemelerin yanı sıra Legolarla da STEM Atölyeleri gerçekleştiriyor. Bu sayede öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında GEN Koleji eğitim programına uyumlu konularda STEM tabanlı eğitim görmesi; ayrıca tasarım ve yaratıcı oyunlar ile edinilen bilgileri takımlar halinde, hayal güçlerini kullanarak ve eğlenerek pekiştirilmeleri sağlanıyor.

Genç Girişimcilik ve Geleceğin CEO’ları Sertifika Programları

Bilim odaklı, yenilikçi, üretim ve geliştirme esaslı GEN Koleji Kuluçka Merkezi’nde öğrencilerin hayalleri hayat buluyor. Öğrencilere bu iki sertifika kapsamında fikir geliştirmeden iş modeli geliştirmeye, sunum tekniklerinden pazarlama tekniklerine kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Öğrenciler geleceğin başarılı birer girişimcisi olma yolunda ilk adımlarını atıyor.
Ayrıca, “Yuvarlak Masa Etkinlikleri” kapsamında öğrencilerin start-up kurucuları ve iş dünyasından profesyonellerle bir araya gelmeleri ve mentorlük almaları amaçlanıyor. Düzenlenen Demo Day etkinliğinde öğrencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve melek yatırımcılara iş fikirlerini sunmaları sağlanıyor. Ayrıca, Girişimcilik Fuarı düzenleniyor ve öğrencilerin geliştirdiği tüm iş fikirleri geniş kitlelerle buluşuyor.

HER ÖĞRENCİNİN GEN HARİTASI OLUŞUYOR

Ulusal ve uluslararası projelerde yer alan öğrenciler nasıl belirleniyor?
Öğrenciyi tanımak ve potansiyelini keşfetmek amacıyla bilişsel, sosyal ve psikolojik alanlarda uygulanan çeşitli test, envanter ve birebir görüşmeler sonucunda her öğrencinin GEN Haritası oluşuyor.

Gen Haritasında Öğrencileri Tanıma

GEN Haritası öğrenciyi tanıma ve bireysel farklılıkları, eğilimleri, istekleri ve hedefleri doğrultusunda öğrenciye eğitim sunma ve kariyer planlama sürecinde kılavuz niteliği taşıyor.

Genç Yetenekler 

GENÇ Yetenekler Programı’nda yer alan dersler, uygulamalar ve etkinlikler öğrencinin ilgisinin olduğu alanlarda hobi edinmesini ve kendini geliştirmesini sağlıyor. Öğrencinin yeteneğinin yüksek olduğu alanlarda farkındalık kazanmasını ilgisinin baskın olduğu alanlarda ise uzmanlaşmasını amaçlıyor.

GEN Koleji olarak, öğrencilerimizi uzmanlaştıkları alanda ulusal yada uluslararası yarışmalara katılmalarına destek veriyoruz. Öğrencilerimiz uzmanlaştıkları alana göre bireysel yada diğer okul arkadaşlarıyla takım olarak yarışmalara katılabiliyor. Yarışma, projelerde yer almak öğrencilerimizin öğrenme motivasyonlarını artırmasının yanında özgüven, girişimcilik, dayanışma vb becerilerinin de hızlı gelişmesini sağlıyor.

GEN KOLEJİ HEM AVRUPA HEM ANADOLU YAKASINDA

Küreselleşen dünyada başarılı olabilmek için yeniliklere açık, yaratıcı ve etkin eğitime ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. GEN Koleji’nde öncelikli olarak küreselleşen dünyayı tanıyan, kendine bu dünyada yer edinebilen, akademik bilginin yanı sıra 21.yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen projeler gerçekleştiriyoruz.

Bunların yanı sıra eleştirel düşünebilen, bilgiye farklı yollardan ulaşarak ulaştığı bilgiyi kullanabilen, uluslararası bir kültür ve bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında “Gelecek Nesil Egitim Modelini” sunan GEN Koleji’nin kapılarını İstanbul’un hem Avrupa hem Anadolu yakasında öğrencilerimize açacağız.
Veliler, bu dönem çocukları için en önemli kararları verirken, eğitim sektörü için zorlu geçen 2019’dan sonra çocuklarına uygun okul seçimi için daha hassas davranacaklar. Bu anlamda ebeveynlerin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını çok iyi bilen uzman eğitimcilerimizle, velilerin tüm sorularına doğru yanıtları bulabilecekleri seminerler düzenliyoruz.

Cevaplayın

Yorum Formundan Önce Not

hotdesivideos old daddy destroy young twink. pron https://www.watchersweb.club
htps://regbeegtube.com onlychicas.net