fxxx.club desi uncale with vabi enjoying. https://hqsexvideos.net/ http://pornpals.club/ coed gets cock on mycollegerule.
moved here https://www.desixnxx.club china sex upornhd.online

Vatan Okulları

0 491

Eğitim süreçlerinde dijital platformları etkin olarak kullandıklarını belirten Vatan Okulları Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Kutoğlu,” Dijital video, ödev, quiz, deneme, kazanım haritaları, portfolyo ve ölçme değerlendirme uygulamaları ve canlı dersler ile sistemimizi geliştirdik.” diye konuştu.

Covid-19 epidemisinin tüm dünyadaki etkilerini; başta sağlık, ekonomi, borsalar, özel ve aile yaşamında, iş dünyasında, sosyal yaşamda ve eğitim sektöründe kaçınılmaz olarak yaşıyoruz.
Kamu ya da özel sektör, eğitim ve öğretim plan ve programlarını değiştirmek zorunda kaldı. Yaygın ve örgün eğitim kurumları geliştirebildikleri yöntemler ile bu süreyi az hasarla yönetme durumundalar. Kimi kurumlar; mesleki, yetiştirme, sertifika kursları gibi ciddi manada zorlanırken, okullar alternatif öğretim tekniklerini hayata geçirdiler. Belki teknolojiyi etkin kullanan kurumlar bu süreci az hasarla tamamlayacaklardır.

Uzaktan eğitim ile ilgili kurumunuzdaki uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Vatan Okulları uzaktan eğitim, öğretmenlerin ve öğrencilerin çoğunlukla mekânsal olarak ayrıldığı ve öğretmenin öğretme sürecinde rol aldığı bir ileri eğitim şeklidir. Öğrenme süreci genellikle multimedya tarafından desteklenir. Uzaktan eğitim kurslarına, okullara, bireysel yaşam ve iş kavramına kolayca entegre edilebilir ve kesintiye uğramadan ileri eğitimin tamamlanmasını sağlar. Vatan Okulları olarak dijital platformlarımızı eğitim süreçlerimizde kullanıyorduk. Dijital video, ödev, quiz, deneme, kazanım haritaları, portfolyo ve ölçme değerlendirme uygulamaları ve canlı dersler ile sistemimizi geliştirdik.

Koronavirüs nedeniyle evde eğitim süreci başladı. Bu süreçte kurum olarak nasıl konum aldınız? Kurum olarak bu dönemi hangi önlemlerle geçiriyorsunuz? Bu süreç kurumun geleceğe yönelik planlarını nasıl etkileyecek?
Kurum olarak okul yöneticilerimiz; oluşturdukları komisyonlar aracılığı ile bilişim, branş, sınıf ve rehberlik öğretmenlerini eşgüdüm çerçevesinde haftalık öğretim planlamalarını yaptılar. Öğrencilerimiz evlerinden internet ve bilgisayar alt yapısı ile senkron ders anlatımlarına katılıyorlar. Ders ve günlük yoklamalar ile katılım sağlanıyor. Anaokullarımızda yaş ve gelişim düzeylerine uygun etkinlikler ve kazanımlar ön plana çıkarken, orta ve lise kademelerimizde müfredat ve ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları ağırlık kazanıyor. Olmazsa olmazımız zengin bir içeriğe sahip İngilizce ve ikinci yabancı dil programımızdır. Spor, sanat ve kültür çalışmalarını da öğrencilerimizin sıkılıp programdan uzaklaşmalarını engelleyen saatlerde sunuyoruz.

MÜFREDAT DİJİTAL TEMALAR İLE GÜÇLENDİRİLMELİ


Eğitimde yeni bir dönemin başladığı değerlendirmeleri yapılıyor. Bu kapsamda uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili planlarınız nelerdir?

Eğitim alanındaki mevcut zorluklar sistematik, toplum çapında bir yaklaşım gerektirir. Dijitalleşme ulusal sınırlarda durmuyor. Yerleşik eğitim sistemimiz büyüyen eğitim ihtiyaçlarını neredeyse hiç karşılayamamaktadır. Aksine, dijital eğitim için mevcut çözümleri, entegre yapı taşları ve entegre eğitim hazineleri arasında köprüler kurulmalıdır. Kamu kurumları, dernekler, devlet ve yerel düzeydeki politikalar, iş dünyası ve öğrenme istekliliği ile açık arayüzler arasındaki işbirliği merkezi güç haline gelir ve karar alma süreçlerini hızlandırır.
Yenilikçi dijital öğrenme biçimleri, mesleki eğitim ve öğretimin çekiciliğini arttırmaktadır. Dijital medya, eğitim sürecinde metodolojik, problem çözme ve BT becerilerini öğretmek ve sürdürmek için yeni fırsatlar sunmaktadır. Uyarlanabilir öğrenme yazılımı ve “oyun tabanlı öğrenme” gibi yeni dijital eğitim türleri, mesleki eğitim ve öğretimi daha çekici hale getirebilir, öğrenme motivasyonunu artırabilir ve istihdam edilebilirliğe ve yeniliğe katkıda bulunabilir. Dijital olarak edinilen beceriler, yaygın eğitim süreçlerinin tanınmasına da katkıda bulunabilir.
Kurumlar dijital çağı fark etmek ve anlamak zorundalar. Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a geçiş formal ve informal tutum ve becerileri dönüştürecektir. Müfredatta güncellemeler ve aşağıda ifa ettiğimiz temaları içermelidir. Bunlar;

  • Video Tabanlı Öğrenme
  • Mobil Öğrenme
  • Mikro Öğrenme
  • Sosyal Öğrenme
  • Sanal Sınıf
  • Ciddi Oyunlar ve Oyunlaştırma
  • Artırılmış Gerçeklik
  • Sanal Gerçeklik

VATAN OKULLARI UZAKTAN EĞİTİMİN KATKILARI NELER?

Uzaktan eğitimin getirdiği kolaylık ve faydaları mevcut, bunları şöyle sıralayabiliriz;
* Görüntüler, filmler, sesler, etkileşimli 3D grafikler ve yazı ile aynı anda çalışırlar. Bu, okul çocukları için büyük bir cazibe merkezidir.
* Çocuklar bilgileri hızlı ve farklı şekilde anlarlar.
* Farklı ön bilgileri vardır, daha iyi veya daha kötü konsantre olabilirler ve belirli içerikle az çok ilgilenirler.
* Çevrimiçi tabanlı öğrenme sistemleri bu farklı öğrenme gereksinimlerine doğrudan ve esnek bir şekilde tepki verir ve genellikle öğrencileri bireysel olarak destekler.
* Öğrenme içeriği iyi ve çekici, yaşa uygun ve belirli uygulama durumlarında ise, çocuklar hızlı bir şekilde yüksek düzeyde motivasyonla katılırlar.
* Çevrimiçi tabanlı öğrenme fırsatlarıyla çocuklar, İnternete erişilebilen bilgisayarlar, tabletler veya akıllı telefonların bulunduğu her yerde öğrenebilirler. Buda, öğrenmeyi daha mobil ve esnek hale getirir.

Cevaplayın

Yorum Formundan Önce Not

hotdesivideos old daddy destroy young twink. pron https://www.watchersweb.club
htps://regbeegtube.com onlychicas.net